За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

14.08.2013

РАЗРАБОТЕН Е ВТОРИ ВАРИАНТ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Във връзка с напредналия процес на програмиране и готовността на страната да представи основния стратегически документ по отношение осигуряването на европейски средства - Споразумението за партньорство, МОСВ представя официално проекта на втори вариант на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”

Документът е разработен съгласно принципите за публичност и партньорство и е рамката за възможните интервенции в секторите „околна среда” и „изменение на климата”, които могат да бъдат финансирани от европейските фондове.

Проектът ще бъде представен по време на петото заседание на тематичната работна група за изготвяне на оперативната програма, предвидено за септември 2013 г.

Текстът на проекта на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, версия 2, можете да видите ТУК.

Архив