За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

19.08.2013

В ПЪРВОМАЙ ЗАПОЧНА ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ГРАДА

В гр. Първомай започнаха строителните дейности по проект “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”. Първа копка в кв. Любеново, гр. Първомай, направиха г-н Спиридон Александров от Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, кметът на общината Ангел Папазов и областният управител на Пловдив Венцислав Каймаканов. Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” и е на стойност 36 млн. лв.

„Проектите, които се изпълняват по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, отговарят на най-високите изисквания както на нашето, така и на европейското законодателство”, каза Спиридон Александров. Той отбеляза, че по проект за Техническа помощ община Първомай е усвоила средства в размер на 664 хил. лв., които са били необходими за подготовката на този важен за града проект. По думите на г-н Александров зад цифрата 36 милиона лева стоят три други цифри – предстои изграждането на  20 км. канализационна мрежа, 19 км. водоснабдителна мрежа, както и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ с капацитет 20 хиляди еквивалент жители.

Кметът на Първомай отбеляза, че това е най-мащабният проект, който общината е изпълнявала и припомни, че до този момент няма изградена ПСОВ, която да позволява екологосъобразното пречистване на отпадъчните води в района. В заключение кметът предупреди жителите на Първомай, че изпълнението на строителните дейности по проекта ще бъде свързано с известно неудобство, като често спиране на водата, но ще е за добро.

С реализацията на проекта се очаква да се повиши атрактивността на града като място за развитие на стопанска дейност и инвестиране, което ще допринесе за подобряване благосъстоянието на населението, задържане на квалифицираните кадри, привличане на нови, както и създаване на нови работни места.

Архив