За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

21.08.2013

ЗАПОЧНА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЦИ - НЕСЕБЪР

В землището на с. Равда бе даден старт на дейностите по изграждането на Претоварна станция за отпадъци – Несебър. Претоварната станция е част от проекта за “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас“. Проектът е финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.“ и е на обща стойност 43,2 млн. лв.

Чрез изграждането на претоварната станция за отпадъци се цели оптимизиране транспорта на дълги разстояния посредством високоефективни транспортни средства за пренасяне на отпадъците на далечни разстояния. Станцията е разположена в землището на с.Равда, местност Мерата, с основна площадка от 12 дка. Изграждането на Претоварна станция за отпадъци (ПСО) в Несебър ще включва съоръжение за компактиране и претоварване за транспорт до регионалното депо с претоварващ и транспортен капацитет 1000 - 2500 тона на месец, в зависимост от сезона.

Основната цел на проекта за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас е да бъде изградена необходимата инфраструктура за екологосъобразното обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани на територията на регион Бургас, включващ общините Бургас, Средец, Камено, Несебър, Поморие, Айтос, Руен, Карнобат и Сунгурларе. Проектът включва проектиране и изграждане напърва клетка на Регионално депо в с. Братово – Запад с обем 450 000 куб.м. и капацитет за депониране 400 000 тона отпадъци, възстановяване на (рециклируеми) материали с капацитет 10 000 т/год; съоръжение за компостиране с капацитет 5 000 т/год.; съоръжение за третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци с капацитет 50 000 т/год. за строителни и 15 000 т/год. за едрогабаритни отпадъци; склад за временно съхранение на опасни и специфични отпадъци, изграждане на две претоварни станции - в Несебър и в Карнобат и довеждаща инфраструктура до тях. Регионалната система за управление на отпадъците ще обслужва 210 населени места, обитавани от близо 400 000 души.

Бенефициент по проекта е община Бургас в партньорство с общините Средец, Камено, Несебър, Поморие, Айтос, Руен, Карнобат и Сунгурларе.

 

Архив