За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

22.08.2013

В ГР. СТАМБОЛИЙСКИ ЗАПОЧВА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯТА НА ГРАДА

Започва работата по изграждането на пречиствателна станция за отпадъчни води и доизграждането на канализацията в община Стамболийски. На официална церемония беше направена първа копка по проект ”Канализация и ГПСОВ на община Стамболийски”. Общата стойност на проекта е 41 млн. лв. и се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“

Главна цел на проекта е подобряване състоянието и развитие на екологичната инфраструктура в гр. Стамболийски чрез доизграждане на около 30 км. канализационната мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ с капацитет 22 577 екв. ж. На първия етап до нея ще постъпват и ще се пречистват водите от Стамболийски и Йоаким Груево с възможност на втория етап да бъдат включени и други населени места от общината.

С реализацията на проекта ще се преустанови изливането на непречистени отпадъчни води от населените места, ще се подобри съществено състоянието на ВИК инфраструктурата на територията на общината, както и ще се повиши жизнения стандарт на района. Ще бъдат създадени 50 работни места.

Строителството по проекта трябва да приключи през декември 2014 г.

Архив