За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

27.08.2013

ОБЯВЕН Е КОНКУРС ЗА РЕАЛИЗИРАНА ДОБРА ПРАКТИКА В ОПАЗВАНЕТО НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ В БЪЛГАРИЯ

В рамките на проект „Разработване на национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000“ е обявен конкурс за добра практика при изпълнение на дейности за опазването на биологичното разнообразие в България. Проектът е финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

В конкурса могат да участват всички хора или организации, които са реализирали дейности за опазването на биологичното разнообразие. Тези дейности могат да бъдат свързани директно с опазване на видове или природни местообитания или да представляват бизнес инициативи, които косвено са допринесли за опазването на околната среда, напр. дейности за развитие на зелени форми на туризъм, работни места, свързани с опазването на околната среда, биологично земеделие, производство на продукти по екологосъобразен начин, училищни или студентски инициативи и т.н.

За оценяването на внесените предложения ще бъде създадена комисия, която ще се съобразява с това практиката да е изпълнена в България, да е допринесла за опазването на биологичното разнообразие, както и да бъде приложима и на други места в България.

Конкурсът ще протече на два етапа. В първия етап е включено подаването на обща информация за добра практика, а във втория е заложено интервю с авторите на добрите практики, избрани от комисията за оценка.

Срокът за подаване на кандидатурите за участие в конкурса е до 20 септември 2013 г. За целта трябва да се попълни и изпрати приложения формуляр за участие на следния адрес: 1505 София, бул. „Владимир Вазов“, сграда до блок 208, ет.2 или на следния имейл адрес: natura@dicon-bg.com

Добрите практики ще бъдат включени в сборник с добри практики, който ще бъде публикуван по проекта и разпространен в цялата страна.

Архив