За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

26.08.2013

ЗАПОЧНА ИЗГРАЖДАНЕТО НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА В КВ. КИРКОВО НА ГР. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

Квартал Кирково, гр. Велики Преслав, ще има нова канализационна мрежа. Първа копка по проект ”Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Велики Преслав” направиха г-н Спиридон Александров от Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, кметът на община Велики Преслав г-н Александър Горчев и заместник-областния управител на Шумен. Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и е на стойност  11,7 млн. лв.

По проект е предвидено изграждане на 6 км. нова канализация, реконструиране на 6 км. водоснабдителна мрежа и изграждане на довеждащ колектор до съществуващата Градска пречиствателна станция за отпадъчни води / ГПСОВ/ - Велики Преслав. Градът има изградена ГПСОВ, която е финансирана от държавния бюджет, но не е свързана към канализационната мрежа и още не е пусната в експлоатация. С реализиране на проектните дейности се очаква преустановяване на замърсяването на водите на р. Голяма Камчия. По думите на кмета на Велики Преслав г-н Горчев освен подобряване на екологичната обстановка и жизнената среда, се очаква и подобряване на инвестиционния климат в общината като по този начин ще се създадат предпоставки за икономическото развитие в района.

Г-н Александров призова към търпение по време на строителните дейности и увери населението, че ползите от този проект ще бъдат значими и осезаеми.

Архив