За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

04.09.2013

ЗАПОЧВА ИЗГРАЖДАНЕТО НА РЕГИОНАЛНОТО ДЕПО КРАЙ СЕЛО СТОЖЕР В ОБЩИНА ДОБРИЧ

Официалният старт на строежа на Регионалното депо край село Стожер беше даден от кметът на община Добрич г-жа Детелина Николова, заместник-областният управител гн Исмет Абил и представителят на изпълнителя – Обединение „Депо Добрич”, инж. Георги Станилов. Строежът на депото е част от проекта „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич”, който се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г. ”. Общата стойност на проекта е 38,8 млн. лв.

Кметът на Добрич Детелина Николова пожела не след дълго областта да има ефективно работеща система за управление на отпадъците, а ръководителя на проекта Теодора Петкова изрази благодарност към кметовете  и Общинските съвети на общините-партньори за положителното отношение към реализацията  на проекта.

В Регионалната система за управление на отпадъците е включено изграждането на  първа клетка от регионално депо Стожер с обем 240 000 м3 и капацитет за депониране на 240 000 тона отпадъци, съоръжения за сепариране на отпадъците с капацитет 41 200  т/год., компостираща инсталация с капацитет до 1 647 т/год. и две претоварни станции - в Тервел и Балчик, както и довеждащата до депото инфраструктура. На територията на депото ще бъде изграден и склад за временно съхранение на опасни отпадъци с капацитет 255 тона.

Новото депо ще обслужва 189 365 жители на всички общини в Добричка област, както и на Никола Козлево, обл. Шумен. Планираният период за експлоатацията му е 30 години.

Архив