За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

09.09.2013

ОПОС НЯМА ДА ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРИ ОТ ИНДИКАТИВНАТА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2013 Г.

Управляващият орган на оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ съгласува със заместник министър-председателя и министър на правосъдието изменение на индикативната си годишна работна програма за 2013 г. След обстоен анализ на настоящата ситуация, беше взето решение предвидените процедури „Подготовка на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж.” и „Изграждане на регионални системи за управление на отпадъци” да не бъдат обявявани.

Към настоящия момент средствата по всички приоритетни оси на програмата са наддоговрени, което прави невъзможно финансирането на нови проекти. Допълнителни мотиви за необявяване на процедурите са предприемането на цялостни анализи във връзка с докладване по Директивата за пречистване на градските отпадъчни води, както и липсата на проектна готовност и оставащия кратък срок за изпълнение на строителни дейности в сектор отпадъци.

През следващия програмен период 2014 – 2020 г. са предвидени мерки за водоснабдяване и канализация, както и мерки в изпълнение на йерархията за управление на отпадъците.

 

 

Архив