За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

19.09.2013

ЗАПОЧНА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В МЕЗДРА

Първа копка за стартиране на дейностите по проект „Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води-Мездра”, беше направена от г-н Спиридон Александров от Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”,  кмета на община Мездра г-н Иван Аспарухов и представителя на фирмата изпълнител на строително монтажните дейности. Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и е на стойност 20,3 млн. лв.

„Това е най-големият инфраструктурен обект в община Мездра и е последният сегмент, необходим за съществуването на един съвременен град. След неговото завършване в река Искър ще постъпват вече пречистени води от канализацията на града”, обяви кметът Аспарухов. Според Спиридон Александров проектът е един от малкото в България, които започват без обжалване на процедурите за избор на изпълнители, което е показателно за отличната работа на екипа по проекта. Г-н Александров наблегна на факта, че общината е взела мъдрото решение като е насочила вниманието си към проблемните участъци от канализационната система. По този начин ще бъдат използвани по-малко ресурси, размерът на собственото участие е минимален, което от своя страна няма да натовари бюджета на общината. В заключение добави, че след една година всички ще могат да усетят ползите от едно работещо, модерно и съвременно съоръжение.

Чрез изграждането на ПСОВ се цели осигуряване на надеждно, технологически стабилно и екологосъобразно пречистване на отпадъчните води от бита и индустрията в целевия регион. Станцията ще осигури механично и биологично пречистване на битовите, промишлени и други отпадъчни води. Доизграждането и модернизацията на водната инфраструктура носи освен екологични и икономически, но и социални ползи.

Наличието на добра водоснабдителна и канализационна структура благоприятства привличането на инвеститори, особено що се отнася до развитие на туризъм и отрасли от леката промишленост. Реализацията на проекта ще позволи да се намали здравния риск за хората и ще даде положителен екологичен ефект върху състоянието на околната среда в района като цяло.

Архив