За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

19.09.2013

ЗАПОЧНА ОБНОВЯВАНЕТО И ДОИЗГРАЖДАНЕТО НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА И ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА СИСТЕМИ В ГР. АКСАКОВО

„В началото на 2015 г. община Аксаково ще влезе в списъка на десетте български  общини с изцяло изградени водоснабдителни и канализационни мрежи”, това съобщи кметът на община Аксаково инж. Атанас Стоилов, който в присъствието на областния управител на Варна Иван Великов направи първата копка на проект «Подобряване на градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води в град Аксаково». Общата му стойност е 13,4 млн. лв. и се финансира от Оперативна програма «Околна среда 2007-2013 г.».

По време на церемонията кметът Стоилов обърна внимание, че изцяло изградената канализационна система  ще доведе до драстично намаляване броя на авариите и загуби на вода по мрежата, както и до цялостно подобряване на качеството на ВиК-услугите. „След приключването на проекта през месец февруари 2015 г. общината планира мащабно преасфалтиране на улиците в града, тъй като подновената водоснабдителна инфраструктура ще дава сигурност за минимум аварии поне през следващите 30 години”, коментира кметът Стоилов.

 

В рамките на проекта е предвидено да се извърши над 6 км. реконструкция на улична канализационна мрежа, да се изгради над 4 км. нова канализационна мрежа и да бъде реконструирана над 8 км. водопроводна мрежа. В резултат на реализацията на проектните дейности се очаква подобряване на екологичното състояние в акваторията на Варненското езеро – Черно море.

Архив