За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

17.10.2013

ОБЩИНА ЛУКОВИТ ПРЕДСТАВИ ИНТЕГРИРАНИЯ ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВОДНИЯ СЕКТОР В ГРАДА

„Изключително съм щастлив, че започваме реализацията на най-дългоочаквания за нашата община проект – проектът за подобряване на водния сектор на град Луковит, каза кметът на общината - Иван Грънчаров, по време на началната пресконференция по повод старта на „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Луковит“. Той подчерта, че през следващия програмен период общинската администрация ще кандидатства отново и изрази убеждение, че тогава Луковит ще може да се похвали и с цялостно изградена канализационна мрежа и напълно реконструирана водопроводна система.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.", като стойността му е 34 млн. лв.

Ръководителят на проекта, инж. Даниела Тодорова очерта основните цели на проекта, с чието изпълнение ще се подобри, запази и възстанови естествената околна среда. Очаква се да се развие екологичната инфраструктура в гр. Луковит, посредством повишаване на качеството на услугите за питейно - битово водоснабдяване, улавяне и третиране на отпадъчните води. Ще бъде изградена градска пречиствателна станция за отпадни води и 18,8 км. изцяло нова канализационна мрежа. Също така, 11,4 км. от съществуващата водопроводна мрежа ще бъде рехабилитирана и подменена. Асоцииран партньор на Община Луковит е „ВиК“ АД – гр. Ловеч.Архив