За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

24.10.2013

ПОДМЕНЯТ ВиК МРЕЖАТА В ДИМИТРОВГРАД С 13 МЛН. ЛЕВА ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 г.“

Първа копка на дейностите по проект „Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа на град Димитровград - десен бряг” бе направена в гр. Димитровград от кмета на общината Иво Димов, директорът на РИОСВ - Хасково инж. Димитър Илиев и представителят на консорциума - изпълнител на ремонтните дейности инж. Георги Станилов. Проектът е на стойност 13,2 млн. лева и се финансира от  Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”

Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот в Димитровград, чрез реконструкция на главните канализационни колектори за отвеждане на отпадъчните води  на град Димитровград - десен бряг. Това ще доведе до подобряване екологичното състояние на града, разрешаване на проблема с отпадъчните води и достигане на европейски стандарти в качеството при отвеждането и пречистването им, елиминиране замърсяването на водите на р. Марица и предпазване на подземните води от замърсяване. Около 38 000 жители на Димитровград ще се ползват от новата канализация и ще бъдат подменени 4,2 км. канализационна мрежа. В разработката са предвидени и средства за асфалтиране на разкопаните пътни участъци. Проектът трябва да приключи 31 декември 2014 година.

Архив