За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

08.11.2013

В ХОД Е ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ ПО ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СТАРИ ОБЩИНСКИ ДЕПА ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

През 2009 година започна процес по закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци на територията на България, които не отговарят на нормативните изисквания. Депата в общините Алфатар, Кайнарджа, Кресна, Бойчиновци, Сливо поле, Ситово, Вълчедръм, Калояново, Раковски, Вършец, Венец, Завет, Баните, Якоруда и община Кула бяха закрити. Рекултивираната площ на закритите стари общински депа за твърди битови отпадъци (ТБО) през 2010 г. и 2011 г. е 173 декара. Общата стойност на договорите е 4 471 087 лв., като средствата са осигурени от Държавния бюджет и от Оперативна програма „Околна среда 2007- 2013 г.“.

През 2012 година ПУДООС бе одобрен за бенефициент на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци на територията на Република България, които не отговарят на нормативните изисквания“, на стойност почти 97 млн. лева. Към настоящия момент вече се изпълняват дейности по закриването и рекултивацията на депа на територията на Столична община – с. Долни Богров и общините Долни Чифлик, Дулово, Каспичан, Самуил, Елхово, Кубрат, Угърчин, с обща площ за рекултивация около 702 декара и осигурено финансиране в размер на 34 890 838 лева.

Общините Разград, Цар Калоян, Сухиндол, Брезово, Хитрино, Борово, Костинброд, Русе, Велики Преслав, Сливо поле и Каолиново са в процес на провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител, като се предвижда дейностите по реализацията на проектите за закриване и рекултивация на старите общински депа да стартират реалното си изпълнение през пролетта на 2014 година. Общата площ, подлежаща на рекултивация е около 563 декара, а стойността на рекултивационните дейности е в размер на 34 606 266 лева. След приключване на тези проекти ще се подобри жизнената среда на населението от общините, рекултивирали старите си общински депа за ТБО  и  ще  има позитивен ефект за 2,7 милиона граждани  на България.

Изпълнението на дейностите, заложени в настоящите договори за закриване и рекултивация на изведени от експлоатация общински депа за битови отпадъци ще премахне рисковете за човешкото здраве, ще гарантира опазването на околната среда и спазване  на директивите на ЕС и националното законодателство в областта на управление на отпадъците.

Архив