За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

07.01.2014

СПИРИДОН АЛЕКСАНДРОВ Е НОВИЯТ РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 г."

Г-н Спиридон Александров е изпълняващ длъжността директор на дирекция „Кохезионна политика за околна среда“ от 2 януари 2014 г. Със Заповед на министъра на околната среда и водите г-жа Искра Михайлова от 7 януари 2014 г. Спиридон Александров е определен и за ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“. Той е назначен на поста до провеждането на конкурс и избирането на нов директор.

Досега Спиридон Александров беше началник отдел "Мониторинг и докладване" в дирекция "Кохезионна политика за околна среда".

Архив