За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

29.06.2011

НОВИ ОБРАЗЦИ ЗА ДОКЛАДВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ

От 1 юли 2011 г. влизат в сила нови указания за попълване и подаване на доклади за изпълнение на проекти, финансирани по ОПОС. С цел улесняване процеса по докладване, отпада изискването за месечни справки и се преминава към подаване на тримесечни справки. По изключение, срокът за подаване на първите тримесечни справки е 11 юли 2011 г.

Образците за докладване могат да бъдат намерени на сайта на ОПОС в секция документи/наръчници, указания, ръководства/изпълнение на проекти, финансирани по ОПОС/докладване на изпълнението на проекти.

Архив