За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

01.07.2011

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ ПЪРВАТА ФАЗА НА ПРОЕКТА ЗА ОТПАДЪЦИТЕ НА СОФИЯ

Европейската комисия одобри първата фаза на проекта за управление на битовите отпадъци на София. Това беше съобщено от Жан-Мари Сейлер, директор в Генерална дирекция „Регионална политика” към ЕК, по време на шестото заседание на Комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка.

Заместник-министър Ивелина Василева взе участие в работата на комитета. Тя подчерта, че положителното решение на еврокомисията е постигнато в резултат на мобилизацията на всички участници в проекта - МОСВ, Столична община и Европейската инвестиционна банка в сътрудничество с ЕК, което е доказателство, че добрите резултати се постигат с обединени усилия.

Първата фаза на проекта е на стойност 135 млн. лв., от които около 100 млн. лв. се осигуряват от Оперативна програма „Околна среда”. С тях ще се изградят депото за неопасни отпадъци, 2 инсталации за компостиране и ще се подобри съществуващото съоръжение за сепариране на битови отпадъци в Суходол. Ще се финансира и пилотен проект за разделно събиране на отпадъците в районите „Овча купел” и „Кремиковци".

Втората фаза се очаква да бъде одобрена през есента на т.г. и по нея се предвижда строителството на завода за механично-биологично третиране. „Параметрите на завода зависят от резултатите на провеждащото се в момента технико-икономическо проучване, което има за цел да намери оптималната опция за третиране на отпадъците”, се посочва в решението на ЕК. В него е записано също, че в случай на доказана необходимост в рамките на подготвителните проучвания към втората фаза на проекта биха могли да бъдат добавени допълнителни компоненти.

Целият проект за управление на отпадъците на Столичната община e предвиден на стойност 360 млн. лв., от които 256 млн. лв. са от Оперативна програма „Околна среда”. Това е най-големият проект, финансиран по програмата. С реализирането му столицата ще има модерна, интегрирана и отговаряща на всички изисквания система за устойчиво управление на битовите отпадъци.

Архив