За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

05.12.2014

ПРЕДСТАВЕНИ БЯХА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020

На проведения в четвъртък  форум "България по европейския път към 2020" бяха представени възможностите за финансиране на проекти по Оперативна програма „Околна среда“ за периода 2014 – 2020 г. От страна на Управляващия орган на ОПОС във форума участва г-жа Светлана Жекова – заместник-главен директор на Главна дирекция „Оперативна програма Околна среда“.  Сред участниците бяха и представители на Европейската банка за възстановяване и развитие, на Световна банка, Представителството на ЕК в България и др.

Пред гостите на събитието г-жа Жекова обясни, че за периода 2014-2020 г. ОПОС ще продължи изпълнението на проекти в сектор „Води“ – осигуряване на съоръжения за пречистване на отпадъчни води, за изграждане и разширяване на канализационни мрежи в населените места, за съоръжения, които осигуряват чисти питейни води, водопроводи и пречиствателни станции за това. Беше обърнато внимание, че в сектора, който е свързан с управление на отпадъците, вече няма да се финансира изграждането на депа, а ще се финансират мерки съгласно йерархията за управление на отпадъците. Акцентът ще бъде върху тези съоръжения и методи, които позволяват предварителното третиране на отпадъците и намаляване на обема на тези отпадъци, които в крайна сметка отиват до депото. Новостите в ОП са свързани с две нови приоритетни оси, които изцяло отговарят на актуалните предизвикателства. Едната приоритетна ос е свързана с осигуряване на средства за мерки и действия за превенция на риска от наводнения и свлачища. Другата е за осигуряване на чистотата на атмосферния въздух, т.е. подпомагане на общините, за да приведат в действия плановете си за качество на атмосферния въздух. Акцент в ОПОС е и темата, свързана с управлението на защитените зони от мрежата „Натура 2000“.

По време на форума бяха проведени дискусии и анализи, както за еврофондовете, така и за финансовата ситуацията в страната, бюджета, банковия сектор, енергетиката, здравното и пенсионно осигуряване.

Архив