За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

09.12.2014

СВЕТЛАНА ЖЕКОВА: ЗАЛОЖИЛИ СМЕ МЕРКИ, КОИТО ДА ПОДПОМОГНАТ ОБЩИНИТЕ В НАМИРАНЕТО НА РЕШЕНИЕ НА СПЕЦИФИЧНИЯ ПРОБЛЕМ СЪС ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ВЪЗДУХА

Заместник - главен директор на Оперативна програма „Околна среда“ Светлана Жекова беше гост в предаването „Брюксел 1“ на телевизия България он Ер тази събота.

„България е сред държавите с най-замърсен въздух, но не е изключение. По определени замърсители ние се нареждаме заедно с почти 2/3 от държавите членки на ЕС“, уточни Светлана Жекова.

Тя допълни, че в Оперативна програма „Околна Среда 2014-2020 г.“ са заложени мерки, които да подпомогнат общините за намиране на решение на специфичния проблем с фините прахови частици (ФПЧ) – например ефективно измиване на улиците и използването на иновативни технологии, които могат да направят чудеса за подобряване качеството на атмосферния въздух. „В новата Оперативна програма са заделени над 100 млн. лв. именно за това и е много важно общините да бъдат инициативни по отношение на предлагането на такива мерки. В рамките на бюджета могат да се предприемат стъпки и за подобряване качеството на градския транспорт, който след битовото отопление, е вторият основен източник на фини прахови частици“, коментира още Светлана Жекова. „Битовото отопление допринася за почти 60% от общото ниво на фини прахови частици. Това е социално-икономически проблем - показателно е, че през зимата повече от половината домакинства се отопляват с твърдо гориво“, подчерта още тя. „За разлика от праховите частици, при серните диоксиди се наблюдава тенденция към намаляване. През 2012 г. в сероочистващите инсталации са уловени 1 млн. тона серен диоксид  - за сравнение през 2011 г. са уловени 824 хиляди тона серен диоксид, а през 2009 г. – 462 хиляди тона“, припомни Светлана Жекова.

Мерките, които ОПОС подпомага в Столична община, могат да доведат до намаляване до 5 пъти замърсяването на въздуха с ФПЧ. В още 4 града – Плевен, Стара Загора, Варна и Бургас се предвижда подновяването на градския транспорт с нови тролейбуси. Тази мярка също ще спомогне за подобряване качеството на въздуха в регионите.

18 държави-членки на ЕС, сред които и България, са в наказателни процедури по отношение на фините прахови частици. Светлана Жекова подчерта, че разнасянето на ФПЧ е трансграничен проблем и решението не трябва да се търси само на национално, но и на общоевропейско ниво.

„Трябва да преценим кое е по-евтино - бързо да предприемем мерки с помощта на новите европейски програми или да не действаме, да изчакваме и да понесем глоби от наказателните процедури“, каза в заключение Светлана Жекова.

Архив