За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

12.12.2014

СЪСТОЯ СЕ ГОДИШНОТО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013“

В сградата на Централна минерална баня се състоя Годишно информационно събитие за представяне напредъка по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ (ОПОС). На него присъстваха министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, заместник-министърът на околната среда и водите Бойко Малинов, ръководителят на УО на ОПОС Яна Георгиева, ръководители на управляващи органи на оперативни програми, представители на структури на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и бенефициенти.

В началото на събитието Главният директор на ГД ОПОС Яна Георгиева отбеляза, че изминалата година е била тежка за управляващия орган на програмата, бенефициентите и партньорите. Тя подчерта, че въпреки трудностите по програмата продължават да бъдат изпълнявани проекти, които са жизнено важни за околната среда и подобряването качеството на живот на гражданите.

Резултатите по ОП „Околна среда 2007-2013 г.” представи Министър Ивелина Василева. Тя посочи, че в момента по програмата се изпълняват 243 проекти, завършени са 200. Общият бюджет възлиза на близо 3.5 млрд. лв. Той е разпределен между приоритетните оси, които са свързани с най-значимите, от областта на политиката по опазване на околна среда и води, цели. Такива са изграждането на екологична инфраструктура в секторите „Води" и „Отпадъци” и тези, свързани с опазването, поддържането и управлението на защитените територии и зони.

Министър Василева отбеляза, че изминаващата година е била нелека в изпълнението на оперативната програма. „Работата по нея е сериозно предизвикателство за нашите бенефициенти, но заедно с тях вече години успешно преодоляваме препятствията и вървим напред. След отблокирането на средствата, по програмата, само през ноември и декември са разплатени близо 114 млн. лв. Това, което се очаква до края на годината е да се разплатят още 175 млн. лв., като общият обем на разплатени средства ще възлиза на близо 2,65 млрд. лв.“, добави Ивелина Василева.

Тя подчерта, че към момента изпълнените и въведени в експлоатация проекти, в сектор „Води“, вече обслужват 250 хил. души. „Благодарение на тях жителите вече могат да се похвалят с по-добри условия на живот. Загубите на вода във водоснабдителната мрежа са намалели. Голяма част от населението на България вече е свързано с канализационната система“, каза Ивелина Василева. Министърът посочи, че обслужваното население от депата, въведени в експлоатация е около 1,35 млн. души, а от проекти, които са в изпълнение, е около 2,9 млн. души.

Василева изрази увереност, че е подпомогната политиката, която е свързана с подобряване качеството на въздуха. Само предприетите мерки в Столична община водят до намаляване до 5 пъти замърсяването на въздуха с фини прахови частици на територията на населените места. В още четири големи града – Плевен, Стара Загора, Варна и Бургас се подновява градският транспорт с нови тролейбуси и тази мярка спомага за подобряване качеството на въздуха в регионите. Доставени са всички 20 трамвая, 10 метро влака, 46 автобуси, от общо 126, и всички 100 тролейбуси.

„От Министерството на вътрешните работи в момента се използва оборудването за борба с щетите и последствията от наводненията, закупено по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“. Подпомагат се дейностите по справянето с щетите на територията на  наводнените райони в Гълъбово“, добави още министър Василева.

В заключение тя благодари на главния директор на ГД ОПОС Яна Георгиева и екипа на Управляващия орган на програмата за усилията които полагат, както и на бенефициентите, които въпреки всички трудности са продължили работа по проектите.

Архив