За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

15.12.2014

ЗАПОЧНА СТРОЕЖЪТ НА РЕГИОНАЛНОТО ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ КРАЙ АКСАКОВО

Със символична първа копка беше поставено официално началото на строежа на Регионалното депо край с. Въглен в община Аксаково. Строежът на депото е част от проекта „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Варна – Аксаково” и се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” Общата стойност на проекта е 34,4 млн. лв. На събитието присъстваха кметовете на общините партньори Варна - Иван Портних, Аксаково - инж. Атанас Стоилов, и Белослав - Желязко Петров, както и представители на ГД ОПОС.

Съоръженията от системата за регионално управление на отпадъците включват регионално депо за неопасни отпадъци с капацитет от 577 000 м3 и с очаквана продължителност на експлоатация от 5 години, инсталация за компостиране на „зелени” отпадъци с капацитет 16 000 t/год., инсталация за рециклиране на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаването на сгради, както и изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за третиране на инфилтрата от депото.

Основната цел на този проект е да се подобри инфраструктурата в регион Варна, свързана с опазване на околната среда в съответствие със стандартите на ЕС. Подобряването на системата за управление на отпадъците ще намали рисковете за човешкото здраве в региона. В дългосрочен план ще се подобри състоянието на подземните води, което от своя страна води до намаляване на замърсителите в източниците на питейни води.

Архив