За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

20.03.2015

МИНИСТЪР ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА УЧАСТВА В РАБОТНА СРЕЩА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН КОСТЕНЕЦ (САМОКОВ)

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и заместник-министър Красимир Живков участваха в работна среща, свързана с изпълнението на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Костенец (Самоков)“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“. На срещата присъстваха кметът на община Самоков – Владимир Георгиев, председателят на Комисията по околна среда и водите (КОСВ) - Станислав Иванов, народният представител Ирена Коцева, представители на фирмата-изпълнител на проекта и граждани от общината.

„Важно е новата регионална система да бъде изградена, защото в момента сметището създава екологичен риск“, коментира Ивелина Василева.

Изпълнителите поеха ангажимент пред гражданите и гарантираха, че системата ще бъде изградена така, че с функционирането й да няма рискове за здравето на хората.

„Ще следим всяка стъпка от управлението на проекта чрез контролните ни органи. Гражданският контрол също е изключително важен и ще разчитаме на него“, категорична бе министърът. Тя призова общинските власти да полагат усилия за разумно и ефективно управление на отпадъците, така че възможно най-малко количество да стига до депото.

Чрез реализиране на регионалната система за управление на отпадъците ще се постигне намаляване на замърсяването на околната среда в общините от целевия регион Костенец – Костенец, Ихтиман, Долна баня и Самоков. Целта на проекта е увеличаване на разделното събиране на битовите отпадъци и рециклирането и установяване на ефективна екологосъобразна система за съвременно управление на отпадъците в региона. Населението, което ще се обслужва от регионалната система е над 68 000 жители. Ще се подобрят условията за социално-икономическото развитие в региона, свързано преди всичко с подобрена околна среда. Проектът е на стойност 9,5 млн. лв.

Архив