За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

01.04.2015

МИНИСТЪР ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА ИНСПЕКТИРА РАБОТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ В РЕГИОН ПЕРНИК“

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева направи инспекция на работните дейности по проект „Изграждане на регионална система за управление на  отпадъци в регион Перник". Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ и е на стойност 20 млн. лв.

По време на инспекцията министър Василева посочи, че по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ е осигурено финансиране за 20 регионални системи за управление на отпадъците. „Въпреки това към настоящия момент България продължава да бъде в риск от наказателни процедури. Точно поради тази причина в момента се работи много интензивно. Благодарение на тази интензивна работа обект „Регионално депо за неопасни отпадъци“ е завършен на 90%, а обект „Завод за сепариране и компостиране на битови отпадъци – регион Перник“ на 94%“, допълни министърът.

Ивелина Василева посочи, че се полагат всички усилия за изграждането на тези системи за управление на отпадъци и се докладва напредъка пред Европейската комисия. Тя благодари на общините, че мобилизират услията си, за да приключат дейностите по проектите в рамките на годината. „В новата оперативна програма сме договорили с Европейската комисия 560 млн. лв. за надграждане на системите-още повече възможности за реалзиране на пилотни проекти“, добави тя.

Проектът „Изграждане на регионална система за управление на  отпадъци в регион Перник" се изпълнява в партньорство с общините Брезник, Земен, Трън, Ковачевци и Радомир. Той цели въвеждане на нови модели за управление на битови и строителни отпадъци и такива от разрушаването на сгради, което ще спомогне за намаляване на общото количество депонирани отпадъци. С реализацията на проекта ще се подобри управлението на отпадъците в страната в съответствие с определената йерархия за управление на отпадъците, подобряване на почвите и подземните води и намаляване на частта от територията на страната, покрита със стари депа за битови отпадъци. Проектът ще обслужва население от 133 530 жители през първата година от експлоатацията. Ще бъдат създадени 37 нови работни места.

Архив