За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

07.04.2015

МИНИСТЪР ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: 12 000 ДУШИ ЩЕ СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ НОВАТА ВИК МРЕЖА НА ГРАД СЕВЛИЕВО

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева участва в официална церемония по финализиране на дейностите по „Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на град Севлиево“. Проектът се финансира по Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води“ на ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ и е на стойност 18 258 227 лв.

На церемонията присъстваха кметът на община Севлиево Иван Иванов, областният управител на Габрово Николай Сираков, зам.-кметът на община Севлиево и ръководител на проекта Калина Георгиева, общински съветници.

„От придобивката ще възползват около 12 000 души, които до този момент не са имали модерна канализация“, отбеляза министър Василева. „В Севлиево има добре развита промишленост и в момента се надграждат съществуващите системи. Това е предпоставка за привличане на нови инвеститори“, допълни Василева.

Чрез реализацията на проекта се подобрява инвестиционния климат както в град Севлиево, така и в цялата община. Изградени са 16 км канализационна мрежа и е реконструирана над 5 км водопроводна мрежа. В процеса на работа по „Инвестиционен проект на водопроводна и канализационна мрежа на град Севлиево“ са създадени 157 временни работни места. Осъществяването му спомага за понижаване риска за здравето на местното население и реализира ползи в дългосрочен аспект, не само по отношение на опазване на околната среда, но и върху подобряване на жизнения стандарт на хората.

“Министерството на околната среда и водите и занапред ще подпомага община Севлиево при изпълнение на екологосъобразни проекти“, каза в заключение министър Василева.

Архив