За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

19.07.2011

МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК МРЕЖАТА В СМОЛЯН

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметът на Смолян Дора Янкова подписаха договор за доизграждане на ВиК мрежата в града със средства от Оперативна програма "Околна среда". Той е на стойност 41 млн. лв., от които 33 млн. лв. са от Кохезионния фонд на ЕС, а останалите от държавния бюджет.

Предвижда се изграждане или рехабилитация на 25 км. канализация и 15 км. водопровод в кварталите "Каптажа", "Смолян", "Райково" и "Устово". По проекта ще се осигури и третичното пречистване на отпадните води (с отстраняване на фосфора) в градската пречиствателна станция, изградена по програма ИСПА.

Основният резултат от инвестицията ще бъде осигуряването на качествено водоснабдяване и отвеждане на отпадните води на над 17 хил. жители от четирите квартала. Така в края на 2014 г. ще се постигне 95% изграденост на ВиК мрежата в Смолян и пълно пречистване на водите, оттичащи се в река "Черна".

Архив