За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

01.07.2015

3 ЮЛИ – ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г.“

На 3 юли 2015 г., в гр. София, хотел „Балкан“, ще се проведе първото заседание на Комитета за наблюдение на оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.“. Ще го открие министърът на околната среда и водите Ивелина Василева.

На заседанието ще бъде представена оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, ще се приемат вътрешни правила за работа и кодекс на поведение на Комитета за наблюдение за новия програмен период. Ще се гласува Индикативна годишна работна програма за 2015 г. и ще се одобрят проекти на методологии и критерии за оценка на проектни предложения във връзка с обявяване на три процедури по ОПОС 2014-2020 г.

В рамките на заседанието ще се съгласуват и Национална комуникационна стратегия за периода до 2020 г. и Годишен план за действие за мерките по информация и комуникация за 2015 г.

Форумът започва в 9,30 часа, началото е открито за журналисти.

Архив