За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

26.07.2011

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ С ИЗПЪЛНИТЕЛИ ПО ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ

От 1 август 2011 г. за всички инфраструктурни проекти, включително и за тези по процедура BG161PO005/10/1.11/03/19 "Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.", е необходимо бенефициентите да подават информация за сключените договори с изпълнители. Информацията е необходима за целите на системата LOTHAR, чрез която се извършват прогнози за плащанията към бенефициентите и сертифицирането на разходите.


Информацията трябва да се подава по образец, подготвен от Междинното звено на ОПОС, на електронен адрес nnikolov@moew.government.bg. За повече информация можете да се свържете с Никола Николов на тел. 02/940 6634.

Архив