За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

30.07.2015

НОВА ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЦИ ОБСЛУЖВА БАЛЧИК, КАВАРНА И ШАБЛА

Заместник-министърът на околната среда и водите Красимир Живков откри в Балчик претоварна станция за отпадъци, част от Регионалната система за управление на отпадъците в Добричкия регион. Тя ще обслужва крайморските добруджански общини Балчик, Каварна и Шабла. Общият капацитет на приеманите отпадъци в Балчик ще е 12 351 тона годишно. Те ще бъдат сепарирани и обработвани в претоварната станция и подготвяни за транспортиране към  Регионалното депо в Добрич, което ще обслужва 9 общини с 190 000 жители от 226 населени места. „Съоръжението в Балчик, на стойност близо 5 млн. лв., е неразделна част от системата за управление на отпадъците в Добричкия регион. Общата стойност на цялата инвестицията по ОПОС 2007-2013 е почти 38 млн. лв.“, посочи Красимир Живков.

Модерната система дава възможност за екологосъобразно третиране на отпадъците, съобразена е с всички екологични норми и изисквания. В нея е вложена компостираща инсталация за биоразградими отпадъци с отделна площадка за рециклиране на строителните отпадъци. Това дава възможност от отпадъка да се извлича ресурс, което е важно, защото България е поела пред ЕС ангажимента до 2020 г. да бъдат рециклирани 70% от строителните материали и 50 на сто от битовите отпадъци, каза зам.министърът.

След  завършването на претоварната станция, община Балчик е готова да премине към рекултивация на старото депо. През септември предстои да заработи нова претоварна станция и в Тервел, която ще бъде присъединена към Регионалната система за управление на отпадъците в Добрич.

Архив