За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

05.08.2015

НОВА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОБСЛУЖВА БЛИЗО 100 000 ДУШИ ВЪВ ВИДИН

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева преряза лентата на новата Регионална система за управление на отпадъци във Видин, финансирана по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“. Общата стойност на инвестицията е над 20 млн. лв. С изграждането на модерната система се закрива и рекултивира старото депо във Видин. Още 5 други депа в региона ще бъдат закрити, с което България изпълнява своите национални ангажименти.

Отпадъците ще се обработват по начин, който изцяло съответства на принципите за третирането им не като нещо ненужно, а като ресурс, каза Василева. Съоръжението ще обслужва  близо 100 000 жители в 11 общини и създава 11 нови работни места. Системата за управление на отпадъци е с капацитет 309 600 тона и с инсталации за компостиране и рециклиране на строителни отпадъци.

Чрез Оперативната програма „Околна среда“ се финансира и значимия за Видин воден цикъл, който осигурява събирането и третирането на отпадъчните води на града.

МОСВ активно подпомага общините в Северозападния регион с реализирането на проекти  по ОПОС на обща стойност 675 млн. лв., каза още министър Василева. С парите се изграждат и рехабилитират 13 пречиствателни станции за отпадъчни води и 4 регионални системи за управление на отпадъците. Тази инфраструктура е важна за развитието на региона, за подобряване на стандарта на живот на гражданите, за привличането на инвестиции и активизирането на икономиката, което е наш приоритет, посочи министърът.

 

 

Архив