За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

27.07.2011

МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА И КМЕТЪТ НА СОФИЯ ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА ПОДПИСАХА ДОГОВОРА ПО ПРОЕКТА ЗА ОТПАДЪЦИТЕ НА СОФИЯ

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметът на София Йорданка Фандъкова подписаха договора за изграждане на интегрираната система за управление на отпадъците на столицата. Целият проект е на стойност за 360 млн. лв., от които 256 млн. се осигуряват от Оперативна програма „Околна среда”, а останалите – от Столичната община.

„Този проект е един добър пример за успешно управление на отпадъците не само за страната ни, но и за региона. След реализирането му депонираните отпадъци ще намалеят с близо 60%, с което Столичната община ще изпълни задълженията си по новата рамкова директива за отпадъците. Благодаря на всички, които участваха в подготовката на проекта. Вярвам, че доброто ни партньорство ще продължи и ще стигнем до края на този много важен проект”, отбеляза министър Караджова.

До момента Европейската комисия е одобрила първата фаза на проекта на стойност 135 млн. лв. С тях ще се изградят депото за неопасни отпадъци, 2 инсталации за компостиране, ще се подобри съществуващото съоръжение за сепариране на битови отпадъци в Суходол и ще се реализира пилотен проект за разделно събиране на отпадъците в районите „Овча купел” и „Кремиковци". Ще бъдат възстановени и 19 млн. лв., които Столичната община е вложила досега в изграждането на съпътстващата инфраструктура и отчуждаването на земи.

„Днешното подписване полага началото на трайното решаване на проблема с битовите отпадъци на София. Една тема, която не слиза от дневния ред в последните години. То показва също така, че екипната работа е успешна, а сътрудничеството с местната власт и правителството е гаранция за този успех”, изтъкна Йорданка Фандъкова.

Втората фаза се очаква да бъде одобрена през есента на т.г. и по нея се предвижда строителството на завода за механично-биологично третиране. В момента се проучва възможността произвежданото от завода RDF гориво да бъде използвано в „Топлофикация” – София.

„Допълнителните финансови ползи от проекта за хората и бизнеса са и облекченията, които се предвиждат за поетапното оползотворяване на биоразградимите и рециклируемите отпадъци. Тоест, това са още спестени пари на столичани”, подчерта министър Караджова.

Изграждането на интегрираната система за управление на отпадъците на столицата е най-големият проект, финансиран по Оперативна програма „Околна среда”. С реализирането му в края на 2014 г. столицата ще има модерна, интегрирана и отговаряща на всички изисквания система за устойчиво управление на битовите отпадъци.

Архив