За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

20.08.2015

СЪСТОЯ СЕ ПЪРВОТО ПУБЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА КОМПОСТИРАЩИ ИНСТАЛАЦИИ

Днес, 20 август 2015 г. се проведе първото публично представяне на процедурата за конкурентен подбор на проекти - BG16M10P002-2.001 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци".

На информационната среща, инициирана от  Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“, присъстваха представители от НСОРБ, общини, които са допустими бенефициенти по процедурата, представители на Областните информационни центрове, както и експерти от дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ в Министерството на околната среда и водите.

Присъстващите се запознаха с подробна информация за целта на процедурата, видовете инсталации, допустими за финансиране, допустимите дейности и размера на безвъзмездната финансова помощ. Обърнато бе внимание на някои важни за кандидатите аспекти, в т.ч. за ограниченията по отношение на капацитета на инсталациите за компостиране и тяхната икономическа целесъобразност, максималния размер на помощта, както и за условията за допустимост и максималния срок за изпълнение. Общият размер на средствата по процедурата е близо 98 млн. лв.

Събитието постави началото на разяснителната кампания на Управляващия орган и Областните информационни центрове за популяризирането на обявените процедури за подбор на проекти по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Презентацията от информационната среща можете да видите тук.

Архив