За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

10.09.2015

МИНИСТЪР ВАСИЛЕВА ПРИВЕТСТВА ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПОС 2014-2020

Членовете на Комитета за наблюдение на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ провеждат своето второ заседание в Бургас. В първия ден от работата си те одобриха Стратегически план за техническа помощ  на ОПОС 2014-2020 г. и Методология и критерии за оценка на проектни предложения по процедури на директно предоставяне чрез бюджетна линия по приоритетна Ос 6 „Техническа помощ“ на ОПОС 2014-2020 г. Одобрени бяха и Методология и критерии за оценка на проектни предложения по процедури: „Подпомагане ефективността, управлението и институционалния капацитет във връзка с изпълнението на реформата във ВиК отрасъла“ и „Изготвяне на екологични оценки за целите на приемане на Плановете за управление на речните басейни за периода 2016-2021 г. и Морската стратегия и програмата от мерки“.

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева приветства участниците в заседанието. „На базата на постигнатото в предишния период във всички сектори, продължаваме да работим и през новия период на ОПОС 2014-2020 г. Със съвместни усилия, партньорство и прозрачност при вземането на решения, ще съумеем да подкрепим устойчивото развитие на ВиК отрасъла“, посочи министър Василева.

Архив