За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

11.09.2015

ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПОС 2014-2020 ПОСЕТИХА ЕКОПЪТЕКА В ПП „СТРАНДЖА“

Във втория ден на второто заседание на Комитета за наблюдение на оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ членовете му обсъдиха основни специфики в правилата за управление и отчитане на оперативната програма в новия програмен период и се запознаха с План за действие за 2015 г. за изпълнение на Национална стратегия за борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС. Членовете на Комитета бяха информирани за изпълнението на Годишен план за действие за 2015 г. по Националната комуникационна стратегия 2014-2020 г. и обсъдиха Годишния план за действие за 2016 г. Част от дискусиите беше използването на финансови инструменти по ОПОС 2014- 2020 г. и прилагането от Управляващия орган на програмата на принципите за устойчиво развитие.

След края на заседанието участниците в Комитета за наблюдение посетиха екопътека в ПП „Странджа“ до река Младежка. Пътеката е изградена по проект „Опазване и възстановяване на редки и защитени растителни видове на територията на ПП Странджа“, финансиран по ОПОС 2007- 2013 г.

Архив