За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

07.09.2015

ОТКРИТ Е РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ТРЕТИРАНЕ НА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ ХАСКОВО, ДИМИТРОВГРАД И МИНЕРАЛНИ БАНИ

На 07.09.2015 г. е открит обект „Регионален център за третиране на неопасни отпадъци (РЦТНО) за общините Хасково, Димитровград и Минерални бани“, изграден в землището на с. Гарваново, Община Хасково.

Регионалният Център за третиране на неопасни отпадъци е реализиран по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Хасково” по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” на Оперативна програма ”Околна среда 2007-2013 г.” Основната цел на проекта е да постигне висока степен на опазване на околната среда в съответствие с директивите на ЕС и българското законодателство в областта на отпадъците. Бенефициент на проекта е Община Хасково с партньори общините Димитровград и Минерални бани. Общата стойност на инфраструктурния проект е над 28 млн. лева. Съоръжението ще се използва от общини Хасково, Димитровград и Минерални Бани и ще обслужва 153 612 жители. Общините ще могат да доставят своите отпадъци за преработване от 14 септември.

Чрез изграждането на РЦТНО ще се предотврати неконтролираното освобождаване на инфилтрат в повърхностните и подземните води, както и директното попадане на емисии на парниковия газ метан в атмосферата. Освен опазване на околната среда, ползите за населението от изпълнението на проекта се изразяват в подобряването на качеството на живот в регион Хасково, посредством повишаване степента на здравна безопасност на населението. Създадени са 35 постоянни работни места във връзка с експлоатацията на Регионалния център.

Архив