За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

01.10.2015

ОПОС 2014-2020 ПРИЕ СВОЯ ПЪРВИ ПРОЕКТ

Постъпи първото проектно предложение по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020). То е в сектор „Води“ и е разработено от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.  Проектното предложение е по една от първите обявени процедури от новия програмен период на програмата, по която се кандидатства на принципа на директното предоставяне. Бюджетът по процедурата е 61,5 млн.лв., а целта е подобряване на инвестиционното планиране и управлението на ВиК отрасъла, чрез разработване на регионални прединвестиционни проучвания. По този начин ще се идентифицират приоритетните инвестиции във ВиК инфраструктура на регионално ниво за консолидирани райони. Продължаващата реформа в отрасъл ВиК ще бъде подпомогната и чрез актуализиране на стойността на публичните ВиК активи.

Проектното предложение на МРРБ е подадено изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020, https://eumis2020.government.bg/.

Кандидатът за финансово подпомагане е получил своя уникален номер. В рамките до 90 дни експертите от Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 ще извършат оценка на представените документи и заявените данни по проектното предложение. След това бенефициентът ще бъде уведомен за одобрение или отхвърляне на проекта.

 

Архив