За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

20.10.2015

ОТКРИТА Е НОВАТА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ПАНАГЮРИЩЕ

На официална церемония днес, 20.10.2015 г., беше открито новоизграденото депо за битови отпадъци за регион Панагюрище.

Проектът „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Панагюрище”, се изпълнява по Приоритетна ос 2: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“

Общата стойност на проекта е над 18 млн. лв. Изградената клетка ще обслужва население от около 30 хиляди жители. Общият капацитет на депото е 190 662 тона, а капацитетът на клетката - 54 025 тона. Компостиращата инсталация е с общ капацитет 1 500 тона годишно. Партньори по проекта са община Стрелча и Регионално сдружение за управление на отпадъците на общините Панагюрище и Стрелча.

Архив