За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

28.10.2015

МИНИСТЪР ВАСИЛЕВА ОТКРИ ОБНОВЕНАТА ВиК МРЕЖА НА БАНКЯ

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева откри в Банкя обновената и рехабилитирана  ВиК мрежа на града и кварталите „Градоман“, „Михайлово“, „Вердикал“ и с. Иваняне. Проектът, финансиран по  Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“, е на стойност  69,4 млн. лв.

„Този е един от най-мащабните проекти по ОПОС, близо 70 млн. лв. са инвестирани в осезаеми за гражданите резултати. Положена е 48 км ВиК мрежа, която отвежда отпадъчните води към пречиствателната станция“, каза министър Василева. И напомни, че по ОПОС 2007-2013 е изградена 2550 км канализационна мрежа в цялата страна.

Кметът на Банкя Рангел Марков отбеляза, че това е най-голямата инвестиция в града, а в момента върви проектиране на вътрешно-кварталтната мрежа.

Договорът за безвъзмездна финансова помощ по проекта е подписан през август 2012 г. По него са реконструирани или подменени 12 км водопроводи и е изградена над 22 км канализационна мрежа, включително колектори. Допълнително са реконструирани близо 14 км канализация и прилежащите към нея колектори. Изградени са и над 2000 канализационни и водопроводни отклонения към сградите.

Строително-монтажните работи в Северната и Южната зона на Банкя включват изграждане на главни канализационни колектори и подмяна на съществуващи водопроводи по трасетата. Изградени са и събирателни колектори в кв. „Вердикал“ и с. Иваняне. Построени са и главните канализационни колектори в кварталите „Градоман“ и „Михайлово“, както и в с. Иваняне, където са подменени и водопроводите по трасетата.

Проектът гарантира по-добра услуга за жителите на населените места. Над 6000 души ще се възползват от новите водопроводи, над 2400 от подобрена канализация, а новоприсъединените към канализационната мрежа жители са над 3600. Загубите на вода ще намалеят три пъти – очаква се да паднат от средно 65% на 20 на сто. Инвестицията подобрява съществуващата система за управление на питейните и отпадъчните води на територията на район „Банкя“ и я привежда в съответствие с изискванията на ЕС.

Архив