За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

30.10.2015

ПЪРВА ПРОЦЕДУРА ПО ОПОС 2014-2020 В ОБЛАСТТА НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО

Министерството на околната среда и водите обяви нова, четвърта процедура по ОП “Околна среда 2014-2020 г.“  Тя е в областта на биоразнообразието и е насочена към по-ефективното  управление на защитените зони от европейската мрежа „НАТУРА 2000“.

Бенефициент е дирекция „Национална служба за защита на природата“ в МОСВ, която трябва да представи проектното си предложение до 30 ноември 2015 г. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 980 000 лв.

Мрежата от защитени зони „НАТУРА 2000“ заема 34,4% от територията на страната, което ни поставя на трето място в Европа след Словения и Хърватия. Изпълнителят на проекта ще трябва да направи анализ на това как се управляват тези зони в другите европейски държави и какъв е натрупаният опит у нас, след което да предложи подход за по-добро управление и структуриране на съответните органи. Това ще е придружено с правен анализ за необходимите  законодателни промени. Предложенията ще се обсъдят с всички заинтересовани страни.

Изпълнителят на проекта ще трябва да излезе с предложение  и по  отношение на Плановете за управление на защитените зони за птиците и местообитанията.  Това се налага поради големия им брой – към момента те са 119 за дивите птици и 234 за местообитанията.

Не на последно място кандидатът ще трябва да предложи структурата, която да управлява Националната приоритетна рамка за действие по „НАТУРА 2000“. Това е рамков документ, който обосновава финансирането на мрежата в България и посочва мерките по отношение опазването на защитените видове и местообитания.

Проектът по процедурата може да бъде подаден от кандидата единствено по електронен път чрез системата ИСУН 2020: http://eumis2020.government.bg/.

Обявата за процедурата може да видите тук.

Архив