За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

11.11.2015

ВИЮНЪТ И БЕЛИТЕ ЧАПЛИ СЕ ЗАВЪРНАХА В АЛДОМИРОВСКОТО БЛАТО

Изчезналата в почти цяла България змиевидна риба виюн е един от новите обитатели на Алдомировското блато. Виюнът живее в бавнотечащи води с тинесто дъно, където се заравя при неблагоприятни условия. През последните години обаче той намалява застрашително в цялата страна заради замърсяването и пресушаването на блатата.

Възстановяването на популацията в една от най-красивите защитени местности в близост до София Алдомировското блато, се извърши по проект, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“. Блатото бе зарибено със 17 хил. риби – освен змиорчета в него бяха пуснати шаран, лин, бабушка, червеноперка и костур.

Проектът за „Възстановяване и запазване на благоприятното състояние на защитените видове в ЗМ „Алдомировско блато“ и защитените зони в Сливница и  Драгоман“ е за близо 1 млн. лв. и се изпълнява от община Сливница. Голямата битка при осъществяването му е периодичното пресъхване на блатото. За първи път това става през лятото на 2012 г., когато водата изчезва напълно. По-късно проучванията показват, че това се дължи на земетресението в Перник, отворило карстов тунел (понор).  Той е запушен в края на 2013 г. и  водната постепенно започва да се възстановява.

Така се пристъпва към зарибяването, а заедно с рибата в блатото се завръщат и птиците. В района вече гнездят белоока  потапница, тръстиков блатар,  дъждосвирци, голям воден бик и други защитени водолюбиви птици. Наскоро след зарибяването във влажната зона се настаняват и 20 бели чапли, на които природолюбителите могат да се наслаждават от две кули за наблюдение.

 

Архив