За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

12.11.2015

РАЗСАДНИК В СЪРЦЕТО НА СТРАНДЖА ОТГЛЕЖДА РЕДКИ РАСТЕНИЯ

Не е нужно да пребродиш Странджа, за да видиш калуна, пирен или чашковидна звъника. Отскоро туристите могат да се запознаят с част от неповторимото природно богатство на природния парк в разсадника за редки растения в местността „Качул” до с. Граматиково. Той бе създаден със средства от оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”  и в него вече се отглеждат 11 защитени вида. Сред тях е прочутата странджанска боровинка, известна още с името „кавказка“, която има същите вкусови и лечебни качества като черната боровинка, но за разлика от нея достига 3 метра височина. Растението е под защита на Закона за биологичното разнообразие и се среща само в сенчестите гори на природния парк. В местността „Качул“ се отглеждат и пролетна циклама, лъжник – странджански дъб, странджански чай, багрилна звъника, тис, търилово ботурче и странджанско сапунче.

Целта е в бъдеще от разсадника да се попълват естествените находища на тези редки видове в планината. Той може да се разглежда и като генетична банка, позволяваща обмена на материал с подобни банки в Европа, с цел научни изследвания.

Природен парк „Странджа“, който заема над 1% от територията на страната, се определя като съкровищница на българската природа. На територията му са установени над 1700 вида висши растения. От тях над 300 вида са определени като значими в международен план, защото са редки и застрашени от изчезване. Някои като Странджанското великденче и Странджанското подрумиче, се срещат само тук в целия свят, а за други Странджа е единственото им българско местообитание.

Архив