За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

13.11.2015

ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПОС

Членовете на Комитета за наблюдение на оперативна програма „Околна среда“ проведоха четвърто заседание. В дневния ред на форума бяха включени промени в ОПОС 2007-2013 г., свързани с размера на съфинансирането от Кохезионния фонд.

Общественият орган за наблюдение прие проект на Индикативната годишна работна  програма за 2016 г. на ОПОС 2014-2020 г.

Архив