За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

24.11.2015

ОЩЕ 6 ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ И ЧЕТИРИ ДЕПА ЩЕ БЪДАТ ГОТОВИ ДО КРАЯ НА 2015 Г.

До края на настоящия програмен период остават пет седмици и в тях предстои да приключи работа по още 6 пречиствателни станции. Така броят на готовите ПСОВ ще стане 50 от планираните 58.

Това съобщи министър Ивелина Василева, която взе участие в Петата национална научна конференция – „Оперативна програма „Околна среда“ и Програмата за развитие на селските райони - в преход към новия програмен период“. Форумът е организиран от Камарата на строителите в България и Българската асоциация по водите с медийното партньорство на в. “Строител“.

Пречиствателните станции, които ще бъдат завършени до края на 2015 г., са Белене, Ботевград, Бяла, Исперих, Силистра и в кв. “Банево“, Бургас. Други осем  - Банско,Видин, Враца, Златни пясъци, Раднево, Тервел, Шумен и Ямбол, ще бъдат довършени със средства от новия програмен период. Това са фазираните проекти по ОПОС 2014-2020. Още в средата на 2016 г. ще  започне и работата на терен по т. нар. ранни проекти - Пловдив, Асеновград, Добрич и Плевен-Долна Митрополия, на стойност 402 млн. лв., както и още 5 проекта за 116 млн.лв., които се чака да бъдат одобрени от JASPERS.

Общата стойност на тези проекти е над 700 млн.лв. и чрез тях ще се подсигури плавния преход от старата към новата програма, както и работата на бенефициентите, проектантите и строителите, каза Василева.

Другият нов момент в програмата е, че за първи път ще се приложи инженерингов подход при финансирането, чиято цел е да се осигурят допълнителни средства за бенефициентите. Предвижда се да бъдат заделени 240 млн.лв. или 10% от бюджета на приоритетна ос „Води“. Тези средства ще постъпят във Фонда но фондовете, където ресурсът ще се удвои. С тези средства да бъдат подпомогнати инвестициите във ВиК сектора. Това може да бъде под формата на облекчени кредити или чрез други инструменти, което в момента се уточнява с международните финансови институции. Във фонда ще постъпят и 8% от Ос „Отпадъци“(45 млн.лв.), за които идеята е също да се мултиплицират.

Главният директор на ГД ОПОС Яна Георгиева постави акцент в презентацията си върху качеството на проектите за постигането на добри резултати при изпълнението. Основната част от инвестициите ще бъде след 2018г. и за реалното строителство на обектите ще останат 3 г. Затова е важно да се оптимизира процесът – да бъдат подготвени добри проекти, които по-късно ще се изпълнят лесно, посочи Яна Георгиева.

До момента по ОПОС 2007-2013 г., която разполага с бюджет от близо 3,5 млрд.лв., са изплатени  3,372 млрд. лв., което е 105,04%  от общия ресурс на програмата.  Успешно изпълнени са 228 проекта и се очаква да приключат  още 208. В сектор „Води“ са договорени 2,9 млрд. лв. и са изплатени  с авансите 2,436 млрд.лв., като само за една година са изплатени повече от 1 млрд. лв. До момента са изградени и реконструирани 44 ПСОВ и са положени 2550 км водопровод и канализация на територията на повече от 80 населени места. Изградени са 15 Регионални системи за управление на отпадъците (РСУО), а до края на годината се очаква да бъдат завършени още четири. Само един проект за изграждане на регионално депо за отпадъци няма да бъда завършен – това е в Бяла, Русенско, където имаше забавяне при подготовката и работата на терен.

Архив