За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

01.12.2015

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ СЪЗДАДЕ ЕКСПЕРТНА ГРУПА ОТ НЕЗАВИСИМИ ЕКСПЕРТИ, КОИТО ДА ПОДПОМОГНАТ ПРОЦЕСА НА ОПРОСТЯВАНЕ КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА

Звеното е създадено с Решение C(2015)4806 от 10 юли 2015 г. Европейската комисия. Неговите задачи са да оцени степента на прилагане на настоящите мерки за опростяване, предвидени в Регламентите и трудностите, пред които се изправят държавите членки, да анализира добри практики в различните държави-членки, както и да предложи мерки за намаляване на административната тежест и разходи. Работата на експертната група, ще бъде особено значима с оглед предстоящия средносрочен преглед на многогодишната финансова рамка. Повече информация за групата може да откриете на http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/high-level-group-simplification/.

Създаването на тази експертна група е в пълен синхрон с инициативите на всички европейски институции за опростяване на ЕСИФ. Направените до момента анализи сочат, че увеличаването на грешките в разходните политики на ЕС много често се дължи на сложните процедури и формални правила, които забавят и затрудняват управлението на средствата.

В допълнение, ЕК разработи и интерактивна платформа, чрез която да се осигури по-широка дискусия по въпроса. Тя е достъпна на адрес: https://ec.europa.eu/futurium/en/simplify-esifи има за цел да достигне до различни заинтересовани лица, както и да позволи обратна връзка и коментари от тях по отношение на предложенията/препоръките/заключенията на експертната работна група.

Архив