За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

04.12.2015

ПО ОП „ОКОЛНА СРЕДА“ ЩЕ СЕ КАРТИРАТ ВИДОВЕ И МЕСТООБИТАНИЯ ОТ МРЕЖАТА „НАТУРА 2000“ В ЧЕРНО МОРЕ

Министерство на околната среда и водите обявява втора процедура в областта на биоразнообразието по ОПОС 2014-2020г. Тя е за определяне и допълване на мрежата от морски защитени зони и е с бюджет 11 734 980 лв.

В момента „Натура 2000“  включва 17 защитени зони в акваторията на Черно море. Три от тях са изцяло морски, а останалите имат и сухоземна част. С проекта ще се картират  видове и природни местообитания в морските пространства на България. Ще се извършат проучвания и научни изследвания, на базата на които ще се прецени необходимостта от обявяване на нови защитени зони.

Бенефициент е дирекция „Национална служба за защита на природата“ в Министерство на околната среда и водите.

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 30 юни 2016 г.

Архив