За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

28.12.2015

ОЦЕНКИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ЗАЩИТЕНИ ВИДОВЕ, МЕСТООБИТАНИЯ И ПТИЦИ ЩЕ СЕ ИЗГОТВЯТ СЪС СРЕДСТВА ОТ ОПОС 2014-2020 Г.

Министерство на околната среда и водите обявява трета процедура в областта на биоразнообразието по ОПОС 2014-2020 г. Тя е за извършване на анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл.17 от Директивата за местообитанията и чл.12 от Директивата за птиците и е с бюджет 18 150 000 лв.

Със средствата ще се  разработят и пилотно ще се приложат методики за мониторинг и оценка на видове, природни местообитания и птици, ще се провеждат  теренни проучвания за набиране на данни, изготвяне на оценки за състоянието и други. Целта е да се осигури необходимата информация за състоянието им и тя да бъде докладвана на Европейската комисия през 2019 г.

Бенефициент е Изпълнителната агенция по околна среда към МОСВ.

Крайният срок за подаване на проектното предложение е 16 часа на 30.06.2016 г.

Проектът по процедурата може да бъде подаден от кандидата единствено чрез попълване на уеб базиран формуляр и подаването му с електронен подпис чрез системата ИСУН.

 

Архив