За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

29.12.2015

СИСТЕМА ЩЕ ПОДАВА ДАННИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

Информационна система за качеството на атмосферния въздух (КАВ) ще бъде изградена със средства по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ Тя ще подава данни към Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) и Европейската комисия (ЕК) и ще е част от Националната система за мониторинг на КАВ в реално време.

Чрез информационната система България ще изпълни ангажиментите си към Европейския съюз да осигури информация за нивата на замърсяване на атмосферния въздух. Софтуерът ще дава информация за прогнозните нива на замърсяване, както и за мерките, заложени в общинските програми за КАВ и тяхното изпълнение.

Максималният размер на средствата по процедурата е 700 000 лв.

Със средствата ще се извърши подготовка на проекта и тръжната документация, ще се изгради системата, ще се изберат площадки  за мониторинг. Ще се осигури и необходимата специализирана техника.

Бенефициент е Изпълнителната агенция по околна среда към Министерството на околната среда и водите, която е координационен център към Европейската агенция за околна среда и има ангажимент за докладването на данни за качеството на атмосферния въздух на национално ниво до ЕАОС и ЕК.

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 16.00 ч. на 29.02.2016 г.

Проектът може да бъде подаден от кандидата по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН2020): http://eumis2020.government.bg/.

Архив