За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

15.01.2016

МИНИСТЪР ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА ОТКРИ МОДЕРНИЗИРАНАТА ВиК МРЕЖА НА СОПОТ

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева откри модернизираната ВиК мрежа на гр. Сопот. Инвестицията е в размер на 27 254 227 лв. и е реализирана по проект, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“

Тази инвестиция създава добри условия за бъдещото развитие на града, каза министър Ивелина Василева. Тя припомни, че проектът е минал през много трудности, но благодарение на възстановения диалог между местната и държавната власт той приключва успешно, което показва, че към тези инвестиции е нужно отговорно отношение от страна на общините.

Реконструкцията и рехабилитацията на амортизираната водопреносна и канализационна инфраструктура  на града, която е изградена през 60-те години на миналия век, започва в началото на 2014 г. В рамките на проекта са положени близо 50 км ВиК мрежа, което осигурява по-добра услуга за 8 754 жители на общината. Подобрено е качеството на питейната вода, намалени са и загубите. Създават се по-добри условия за  инвестиции и туризъм в общината, което е и основната цел на подобни проекти, посочи министърът.

Променена е и цялостната екологична обстановка в района. Първата стъпка към това бе изграждането на пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) - Сопот по проект финансиран от ОПОС 2007-2013 г. на стойност 18 млн.лв. Съоръжението бе въведено в експлоатация през 2010 г. и реши проблема със системното замърсяване с битови и фекални води на р. Манастирска, а оттам и на р. Стряма. Днес пречиствателната  станцията обслужва 18 хил. жители на Сопот и близкото с. Анево и осигурява подобряване на състоянието и опазване на почвите, водите и санитарно-хигиенните условия в района.

Проектът в Сопот е един от 39-те изпълнявани в област Пловдив в първия програмен период на Оперативна програма „Околна среда“. Със средства по програмата са изградени и въведени в експлоатация 6 пречиствателни станции – (Кричим, Раковски, Стамболийски, Сопот, Карлово и Първомай), положени са над 360 км ВиК мрежа и са инвестирани над 290 млн.лв. във водния сектор, управлението на отпадъците и биоразнообразието.

Архив