За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

10.02.2016

МИНИСТЪР ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА И МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА ПОДПИСАХА ДОГОВОР ЗА ПОДКРЕПА НА ВиК СЕКТОРА

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна  финансова помощ за проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране в отрасъл ВиК“. Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и е на стойност 59 194 263,78 лева. Бенефициент е Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

„Настоящият договор е ключов не само защото е първият по ОПОС 2014-2020 г., но и защото дава основата за създаването на проекти, базирани на разумно инвестиране и планиране, което е смисълът на реформата във ВиК сектора“, подчерта министър Василева. Тя допълни, че договорът осигурява възможност за подготовката на инвестиционни проучвания на регионален принцип за обособените територии на 14 консолидирани ВиК оператора, извършване на оценка на публичните активи на 29-те ВиК оператора с държавно участие. „Инвестиционното планиране в сектор ВиК оттук нататък ще отчете натрупания опит от ОПОС 2007-2013 г.“, каза още Ивелина Василева. Тя припомни, че по ОПОС 2007-2013 г. вече са изградени 50 пречиствателни станции за отпадни води и е положена ВиК мрежа с дължина близо 2600 км. „Създадохме практики, механизми и опит, които поставят изключително добра основа за естествено продължение за новия програмен период, чрез който за този сектор се осигуряват 2,3 млрд. лева.“, отбеляза министър Василева.

Министър на околната среда и водите благодари на екипа на МРРБ като бенефициент на проекта за усилията, които полагат в реализирането на водната реформа. „В режим на съвместни усилия, диалог и прозрачност на действията ще съумеем да постигнем тези важни цели за финансово и технически ефективен ВиК сектор“, каза в заключение министър Василева.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова обясни, че чрез тази инвестиция МРРБ, като бенефициент на ОПОС 2014-2020 г., ще има ангажимент да завърши стъпките на реформата, да подкрепи подготовката и реализацията на проекти и апликационни форми, както и да укрепи капацитета на бенефициентите по програмата. „Крайната цел е подобряване качеството на услугата, която предоставяме на гражданите“, отбеляза министър Павлова.

На церемонията по подписване на договора присъства зам.-министър председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев. Той благодари на министър Василева и министър Павлова за непоколебимостта им в довеждането на водната реформа докрай. „Въпреки че говорим за трудна реформа, нещата се движат напред. Обещахме 2015-а година да не е нулева и тя не беше такава“, отбеляза Томислав Дончев.

Архив