За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

24.02.2016

980 000 ЛВ. ЗА ПО-ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МРЕЖАТА „НАТУРА 2000“

Дирекция „Национална служба за защита на природата“ в МОСВ започва изпълнение на проект, който ще помогне за по-ефективно управление на мрежата „Натура 2000“. Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и е на стойност 980 000 лв.

Мрежата от защитени зони „НАТУРА 2000“ заема 34,4% от територията на страната, което ни поставя на трето място в Европа след Словения и Хърватия. Изпълнителят ще трябва да направи анализ на практиките в другите европейски държави и какъв е натрупаният опит у нас, след което да предложи модел за по-добро управление. Това ще е придружено с правен анализ за необходимите  законодателни промени. Предвидени са срещи, кръгли маси и други публични събития, в рамките на които ще бъдат обсъдени възможните подходи за управление на мрежата с всички заинтересовани страни.

"Национална служба за защита на природата“ ще трябва да предложи структурата, която да управлява Националната приоритетна рамка за действие по „НАТУРА 2000“. Това е рамков документ, който обосновава финансирането на мрежата в България и посочва мерките по отношение опазването на защитените видове и местообитания.

 

 

Архив