За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

26.02.2016

ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020“

Комитетът на наблюдение на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ проведе петото си заседание за новия програмен период. Общественият орган, в който участват представители на работодателски и неправителствени организации, синдикални и държавни структури, одобри актуализацията на Индикативната годишна работна програма за 2016 г.

Комитетът за наблюдение одобри и критериите за оценка на проектни предложения по три процедури – „Доизграждане на системите за мониторинг на количеството на водите” , „Доизграждане и/или оптимизиране на мрежите за контролен и оперативен мониторинг на химичното състояние на подземните води“ и „Повишаване на информираността на заинтересованите страни за мрежата Натура 2000“.

Архив