За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

30.03.2016

ИНСТАЛАЦИЯТА ЗА РДФ-ГОРИВО В ТЕЦ „СОФИЯ“ ИМА ПОЛОЖИТЕЛНА ЕКООЦЕНКА

Министерството на околната среда и водите очаква проекта на Столичната община за реализация на третата, заключителна фаза на Интегрираната система за управление на отпадъците. Това каза министър Ивелина Василева при визита в Завода за механично-биологично третиране на отпадъците в местността „Садината“ край софийското с. Яна. Инсталацията за оползотворяване на РДФ-гориво в ТЕЦ „София“ ще се финансира по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020. Индикативната стойност на проекта е 135 млн. евро и ще позволи 30 хил. столичани да се отопляват чрез оползотворяването на РДФ горивото, получено в завода, каза Василева.

Министърът съобщи, че проектът е минал през екооценка и е получил положително становище. Извършените анализи на технологията показват, че ще се гарантира качеството на атмосферния въздух в района на Топлофикация-София, добави Ивелина Василева. Тя изрази надежда, че проектът ще бъде изпълнен така успешно, както и първите две фази от него. Заводът за отпадъци на столицата е на стойност 346 млн. лв., като 84% от тях е размерът на безвъзмездната финансова помощ. Това е най-големият проект по ОПОС 2007-2013г., който е получил признание не само в България, но и в Европа. Благодарение на него Столичната община изпълнява целите по отношение на управлението на отпадъците – увеличаване дела на рециклирането и повторната употреба, намаляване на количествата за депониране, превръщане на отпадъка в ресурс.

„Насърчаваме всички общини да следват добрия пример на столицата“, апелира министър Василева. В новия програмен период в сектор „Отпадъци“ са заделени 563 млн. лв. Те ще бъдат насочени към надграждане на системите за отпадъци. Ще се въвеждат технологии и инсталации, които ще доведат до по-голям процент предварително третиране, повторна употреба и рециклиране.

Модерното съоръжение в местността „Садината“ вече преработва 90% от битовите отпадъци на София. От 1 април 2016г. се очаква да се приема 100% от генерираната смет, каза кметът на София Йорданка Фандъкова. За първите шест месеца от работата на съоръжението са обработени 56 829 тона отпадъци. 27 935 т е полученият РДФ, а рециклируемите материали са 2861 т. От тях 510 т са черни метали, 76 т са хартия, 28 т са цветни метали, 28 т - пластмаса, 102 тона - найлон и 833 т са стъкло. Тези суровини се продават и от тях се произвеждат различни продукти.Така се грижим за околната среда, допълни  Йорданка Фандъкова.

Кметът благодари на министър Ивелина Василева за помощта при реализацията на проекта и заяви, че се надява апликационната форма за третата  му фаза да бъде внесена за одобрение в МОСВ до края на годината. В него се залага четиристепенна система за защита на околната среда, което ще намали два пъти сегашните емисии от ТЕЦ „София“.

 

 

Архив